Welkom bij V&A Advocaten

Wij zijn een nichekantoor, gespecialiseerd in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Voor verzekeraars, assurantiemakelaars en andere assurantietussenpersonen, experts en bedrijven adviseren en zo nodig procederen wij over vragen en geschillen op deze rechtsgebieden. Daarbij gebruiken wij onze ruime kennis van en ervaring met de verzekeringsmarkt, verzekeringsproducten en de praktische en juridische oplossingen die daarbij horen.