Publicatie

Terug naar Publicaties overzicht

Aansprakelijkheid WSNP-bewindvoerder. Wanneer is de WSNP-bewindvoerder in zijn hoedanigheid tegenover derden aansprakelijk?, RAV 2018/44, juni 2018, p. 1-5

Afbeelding bij artikel

Ga naar publicatie.