Publicatie

Terug naar Publicaties overzicht

Verjaring, verval en stuiting in het kader van art. 7:942 BW: een almaar voortdurende discussie, AV&S 2009, 2, p. 67-74

ga naar publicatie